Kulturelt Samvirke

Kulturelt Samvirke støtter og koordinerer kulturelle aktiviteter i Favrskov Kommune. 

Samvirket står for at:

  • Informere om kulturelle aktiviteter Favrskov Kommune, bl.a. via bibliotekernes hjemmesider
  • Koordinere og stimulere kulturelle aktiviteter og arrangementer i kommunen
  • Muliggøre kulturelle aktiviteter, der ikke er realistiske for de enkelte foreninger, grupper osv.
  • Give økonomisk støtte efter ansøgning.
  • Næste ansøgningsfrist er 19.02.2019
  • Find ansøgningsskema her:

     

  • //favrskov.dk/kommunen/kulturelt-samvirke   se under "kulturinitiativer" nederst.
  • Hvis du ikke kan skrive i ansøgningen uden det slettes igen, så prøv browseren Firefox

Medlemskredsen:

Medlemskredsen er foreninger, institutioner og lignende, der udøver kulturel virksomhed i Favrskov Kommune, og som tiltræder samvirkets vedtægter.

Det er gratis at være medlem.

Alle medlemmer får ca. hvert kvartal sendt referat fra Samvirkets seneste møde med oplysninger om tilskud, underskudsgarantier og afslag.

 Repræsentantskabsmøde:

Der holdes det årlige repræsentantskabsmøde 

        Mandag den 4. marts kl. 19.30

                      Inside Hammel

Der vil som vanligt være et musikalsk indslag.

- nærmere herom senere....

Alle er velkomne, men kun 1 stemme pr. medlemsforening

 

  

ANSØGNINGER:

Sidste frist for indsendelse af ansøgninger er   mandag den 19.02.2019

til   hannethorhauge62@gmail.com

 Send ALTID ansøgningen i god tid inden arrangementet. Træf beslutning om ansøgning allerede i forberedelsesfasen.

Reserver tidspunktet for arrangementet på www.kultunaut.dk 

Annoncering på kultunaut er en forudsætning for tilskud.

 

 

 

 

Kulturelt Samvirke er med i styregruppen for Kunst i Favrskov se:

www.kunstifavrskov.dk