Kulturelt Samvirke

Kulturelt Samvirke støtter og koordinerer kulturelle aktiviteter i Favrskov Kommune. 

Samvirket står for at:

 • Informere om kulturelle aktiviteter Favrskov Kommune, bl.a. via bibliotekernes hjemmesider
 • Koordinere og stimulere kulturelle aktiviteter og arrangementer i kommunen
 • Muliggøre kulturelle aktiviteter, der ikke er realistiske for de enkelte foreninger, grupper osv.
 • Give økonomisk støtte efter ansøgning.
 • Næste ansøgningsfrist er 29.04.2019
 • Find ansøgningsskema her:

   

 • https://favrskov.dk/kommunen/kulturelt-samvirke   se under "kulturinitiativer" nederst.
 • Hvis du ikke kan skrive i ansøgningen uden det slettes igen, så prøv browseren Firefox

Medlemskredsen:

Medlemskredsen er foreninger, institutioner og lignende, der udøver kulturel virksomhed i Favrskov Kommune, og som tiltræder samvirkets vedtægter.

Det er gratis at være medlem.

Alle medlemmer får ca. hvert kvartal sendt referat fra Samvirkets seneste møde med oplysninger om tilskud, underskudsgarantier og afslag.

  

ANSØGNINGER:

Sidste frist for indsendelse af ansøgninger er   mandag den 29.04.2019

til   hannethorhauge62@gmail.com

 Send ALTID ansøgningen i god tid inden arrangementet. Træf beslutning om ansøgning allerede i forberedelsesfasen.

Reserver tidspunktet for arrangementet på www.kultunaut.dk 

Annoncering på kultunaut er en forudsætning for tilskud.

 

 

 

Referat fra repræsentantskabsmøde

  Mandag den 4. marts kl. 19.30  Inside Hammel, lokale 5

  

 1. Valg af dirigent Aksel Halkjær Lund og mødets tillidsrepræsentanter Anette Bonde 

       2. Formandens beretning og økonomisk orientering. Se under 2019

       3.  Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag

 1. Valg af formand . Thorkild Petersen genvalg
 1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  Anne Grethe Riis genvalg, Frank Lund genvalg, Lars Johansen genvalg.
 1. Valg af suppleanter, Nyvalg: Allan Fabricius

           Erling Midtgaard Hansen afgår som suppleant og bliver Kulturelt Samvirkes kasserer,

           med fast sæde i bestyrelsen      

 1. Eventuelt. 

  

  

Sædvanen tro bød vi på musikalsk underholdning. 

 I år var det trioen “Blue Rails”  2 guitarer, vokal og bas, der gav prøver på deres fortolkning af  Western-Blues inspireret musik. 

 

      Samvirket var også vært ved en forfriskning øl/vand/kaffe