Kulturelt Samvirke

Kulturelt Samvirke støtter og koordinerer kulturelle aktiviteter i Favrskov Kommune. 

Samvirket står for at:

 • Informere om kulturelle aktiviteter Favrskov Kommune, bl.a. via bibliotekernes hjemmesider
 • Koordinere og stimulere kulturelle aktiviteter og arrangementer i kommunen
 • Muliggøre kulturelle aktiviteter, der ikke er realistiske for de enkelte foreninger, grupper osv.
 • Give økonomisk støtte efter ansøgning.
 • Næste ansøgningsfrist er 19.02.2019
 • Find ansøgningsskema her:

   

 • https://favrskov.dk/kommunen/kulturelt-samvirke   se under "kulturinitiativer" nederst.
 • Hvis du ikke kan skrive i ansøgningen uden det slettes igen, så prøv browseren Firefox

Medlemskredsen:

Medlemskredsen er foreninger, institutioner og lignende, der udøver kulturel virksomhed i Favrskov Kommune, og som tiltræder samvirkets vedtægter.

Det er gratis at være medlem.

Alle medlemmer får ca. hvert kvartal sendt referat fra Samvirkets seneste møde med oplysninger om tilskud, underskudsgarantier og afslag.

  

ANSØGNINGER:

Sidste frist for indsendelse af ansøgninger er   mandag den 19.02.2019

til   hannethorhauge62@gmail.com

 Send ALTID ansøgningen i god tid inden arrangementet. Træf beslutning om ansøgning allerede i forberedelsesfasen.

Reserver tidspunktet for arrangementet på www.kultunaut.dk 

Annoncering på kultunaut er en forudsætning for tilskud.

 

 

 

Dagsorden for repræsentantskabsmøde

 

 Mandag den 4. marts kl. 19.30  Inside Hammel, lokale 5

  

 1. Valg af dirigent og mødets tillidsrepræsentanter (stemmetællere.)

 

 1. Formandens beretning og økonomisk orientering.

 

 1. Behandling af indkomne forslag: Forslag til punkter, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet,  skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før mødet og offentliggøres senest 7 dage før.

 

 1. Valg af formand (På valg i ulige år) 

 

 1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  (3 afgår i ulige år og 3 i lige år)

 

 1. Valg af suppleanter, ( 2 suppleanter hvoraf 1 afgår hvert år

 

 1. Eventuelt.  Herunder SpilDansk 2019-20

  

Bestyrelsens forslag :   Allan Fabricius, (nyvalg) Anne Grethe Riis,(genvalg)  Frank Lund, (genvalg) Lars Johansen, (genvalg)  Thorkild Petersen, Formand (genvalg)

  

Sædvanen tro byder vi på musikalsk underholdning. 

 I år er det trioen “Blue Rails”  2 guitarer, vokal og bas, der giver prøver på deres fortolkning af  Western-Blues inspireret musik. 

 

      Samvirket er også vært ved en forfriskning øl/vand/kaffe

 Alle er velkomne, men kun 1 stemme pr. medlemsforening

Hele aftenens program følger her på siden senere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kulturelt Samvirke er med i styregruppen for Kunst i Favrskov