Kulturelt Samvirke

Kulturelt Samvirke støtter og koordinerer kulturelle aktiviteter i Favrskov Kommune. 

Samvirket står for at:

  • Informere om kulturelle aktiviteter Favrskov Kommune, bl.a. via bibliotekernes hjemmesider
  • Koordinere og stimulere kulturelle aktiviteter og arrangementer i kommunen
  • Muliggøre kulturelle aktiviteter, der ikke er realistiske for de enkelte foreninger, grupper osv.
  • Give økonomisk støtte efter ansøgning.
  • Næste ansøgningsfrist er torsdag den 27.08.2020
  • Find ansøgningsskema her:

     

  • https://favrskov.dk/kommunen/kulturelt-samvirke   se under "kulturinitiativer" nederst.
  • Hvis du ikke kan skrive i ansøgningen uden det slettes igen, så prøv browseren Firefox

Medlemskredsen:

Medlemskredsen er foreninger, institutioner og lignende, der udøver kulturel virksomhed i Favrskov Kommune, og som tiltræder samvirkets vedtægter.

Det er gratis at være medlem.

Alle medlemmer får ca. hvert kvartal sendt referat fra Samvirkets seneste møde med oplysninger om tilskud, underskudsgarantier og afslag.

  

ANSØGNINGER:   BEMÆRK P.GR. VIRUSKRISEN KAN MØDER IKKE FORVENTES AFHOLDT.

ANSØGNINGSFRISTEN ER DERFOR MIDLERTIDIG.  MEN SEND DIN ANSØGNING SOM VIL BLIVE BEHANDLET NÅR OMSTÆNDIGHEDERNE TILLADER DET.

Sidste frist for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 27.08.2020

til   hannethorhauge62@gmail.com

 Send ALTID ansøgningen i god tid inden arrangementet. Træf beslutning om ansøgning allerede i forberedelsesfasen.

Reserver tidspunktet for arrangementet på www.kultunaut.dk 

Annoncering på kultunaut er en forudsætning for tilskud.