Kulturelt Samvirke

Kulturelt Samvirke støtter og koordinerer kulturelle aktiviteter i Favrskov Kommune. 

Samvirket står for at:

  • Informere om kulturelle aktiviteter Favrskov Kommune, bl.a. via bibliotekernes hjemmesider
  • Koordinere og stimulere kulturelle aktiviteter og arrangementer i kommunen
  • Muliggøre kulturelle aktiviteter, der ikke er realistiske for de enkelte foreninger, grupper osv.
  • Give økonomisk støtte efter ansøgning.
  • Næste ansøgningsfrist er torsdag den 09.06.2022 (mødet holdes mandag den 20.06.2022)
  • Find ansøgningsskema her:
    https://favrskov.dk/demokrati/udvalg-og-bestyrelser/kulturelt-samvirke

    Download ansøgningsskemaet (er i pdf-format) og udfylde det via f.eks. Adobe Acrobat Reader

Medlemskredsen:

Medlemskredsen er foreninger, institutioner og lignende, der udøver kulturel virksomhed i Favrskov Kommune, og som tiltræder samvirkets vedtægter.

Det er gratis at være medlem.

Alle medlemmer får ca. hvert kvartal sendt referat fra Samvirkets seneste møde med oplysninger om tilskud, underskudsgarantier og afslag.

 

ANSØGNINGER:   Næste møde holdes mandag den 20.06.2022.

Sidste frist for indsendelse af ansøgninger er torsdag den 09.06.2022 til Kulturelt Samvirke på mail-adressen ks.favrskov@gmail.com.

Send ALTID ansøgningen i god tid inden arrangementet. Træf beslutning om ansøgning allerede i forberedelsesfasen.

Reserver tidspunktet for arrangementet på www.kultunaut.dk 

Annoncering på kultunaut er en forudsætning for tilskud.