Kulturelt Samvirke Favrskovs Bestyrelse

Aksel Halkjær Lund                  Best. medlem  Spil Dansk koordinator

Allan Fabricius                         Suppleant

Anette Bonde                            Best. medlem

Anne Grethe Riis                       Best. medlem

Erling Midtgaard Hanssen           Kasserer 

Hanne Thorhauge                     Best. medlem Sekretær

Lars Johansen                          Best. medlem  udpeget til Kulturhuset Sløjfens bestyrelse

Poul Erik Nielsen                      Best. medlem

Thorkild Petersen                     Formand   udpeget til Kunstudvalget