Kulturelt Samvirke Favrskovs Bestyrelse

Aksel Halkjær Lund                  Best. medlem  Spil Dansk koordinator

Allan Fabricius                         Suppleant

Anette Bonde                            Best. medlem

Anne Grethe Riis                       Best. medlem

Erling Midtgaard Hanssen           Kasserer 

Hanne Thorhauge                     Best. medlem Sekretær

Lars Johansen                          Best. medlem  udpeget til Kulturhuset Sløjfens bestyrelse

Poul Erik Nielsen                      Best. medlem

Thorkild Petersen                     Formand   udpeget til Kunstudvalget                    

 

 

Kulturelt Samvirke Favrskov    Repræsentantskabsmøde 4. marts 2019

Formandens  beretning

 Årets ansøgninger og opgaver

2018 har igen været et år med mange opgaver.  

Udvalget har behandlet 41 sager, der er ført til referat og kan ses på kommunens hjemmeside.

Derudover har Samvirket mange henvendelser fra folk, der vil vide hvordan man søger midler og praktisk information om at skabe arrangementer. 

 Søg midler i god tid

Det er en god ide at være på forkant med at søge midler til de arrangementer man påtænker.  

Alt for tit er det åbenbart, at økonomien er det sidste man tænker på, og først sender en ansøgning når man er bange for, at det løber af sporet. Det er ikke rettidig omhu.

 Besøgstilbud fra Michigan USA 

Senest en forespørgsel fra Michigan om besøg i kommunen med privat indkvartering af en række unge musikere.  Denne henvendelse, der er meget spændende er sendt videre til politikerne i Kultur og Fritidsudvalget.

 Et musikprojekt i samarbejde med HOG og et idrætsstævne og musik i sommertelte, var rigtig langt i forberedelsesfasen, musikere, lyd osv.  da vi pludselig måtte afbryde, fordi HOG ikke kunne skaffe den nødvendige manpower til arrangementerne. 

 Guldfest

Samvirket har også været involveret i Guldfesten arrangeret af Lokalavisen. 

 Hinnerup Sommerskole i Søften kultur- og idrætscenter  i august, tiltrækker efterhånden 

blæser- og tromme elever fra hele landet.  

Skolen er blevet en selvstændig forening under navnet Hinnerup Sommerskole

 Kunst i Favrskov blev for 4. gang afholdt i Søften kultur- og idrætscenter, og var med 45 kunstnere og ca. 1200 besøgende en solid succes. 

Det er glædeligt at Kultur og Fritidsudvalget har givet Kunst i Favrskov et fast budget for de næste 3 år.  Det løser en del hovedbrud med at finde penge til det store arrangement, der sker i samarbejde med Lions Club Hinnerup, Kulturelt Samvirke og Kunstudvalget.

 Spil Dansk  styret af Aksel Halkjær Lund

15 kunstnere var på besøg  11 forskellige steder  i Favrskov. Med workshops, fællessange, live arrangementer,  læring/mentorsessions og en hjemmekoncert. 

Se evt. oversigten på hjemmesiden.

Spil Danskkonferencen blev også i år holdt i København, men ingen fra Favrskov havde tid og mulighed for at deltage.

 Region Midt holdt  9. januar et møde på Godsbanen i Aarhus, hvor emnet bl.a. var fordeling af kulturmidler fra regionen til kommunerne. 

Formanden holdt  et møde et par dage efter med kulturkonsulent Mikkel Ottow for at afsøge  mulighederne for tilskud til Sommerskolen, der jo har elever fra et større område.

Ansøgningsfristen var meget kort, den 28. januar.  Det forlød at der ville være en ny frist i efteråret..  Alle sagens akter er overdraget til ledelsen  af Sommerskolen. 

 Samvirket har begyndt en omorganisering af bestyrelsesarbejdet for at involvere flere medlemmer i det praktiske arbejde, og derved få mulighed for at tage flere initiativer. Det er min forventning at dette arbejde intensiveres i 2019.