Referater på Favrskov.dk

 

Fremover kan referater ses her:

//www.favrskov.dk/kommunen/kulturelt-samvirke

 

 

Afgørelser på ansøgninger

 

423. Aktuel økonomisk oversigt

 

424. Fællesudvalget for pensionister i Favrskkov Kommune søger om underskudsdækning på 10.000 kr. til arrangement med foredrag, sang og musik

 

425. Brass Band DaCapo søger om underskudsdækdning på 16.000 kr. til 50 års jubilæumskoncert

 

426. Hammel Førtids og Pensionistforening søger om tilskud på 2500 kr. til musikalsk konkurrence med Klaus og Karin Strand-Holm.

427. Hammel Førtids og Pensionistforening søger om tilskud på 1500 kr. til musikalsk underholdning med Karsten Holm

 

428. Genåbning af sag 402. Hinnerup Bibliotek og Kulturhus søger tilskud på 4000 kr. til dækning af musik ved åbning af OutsiderArt

 

429. Sall Beboerforening søger om underskudsdækning på 5000 kr. til dilettant teater

 

430. Ansøgning om tilskud/underskudsgaranti på 20.000,- kr. fra kirken i Hinnerup til koncert med kor og besøg af det nicaraguanske band Tabú

 

431. Ansøgning om underskudsgaranti på
kr. 7.000,- fra Åben Scene i Voldum og Nielstrup Forsamlingshus til koncert med Jette Torp og Jan Kaspersen.

 

432. Ansøgning om underskudsgaranti på
kr. 4.000,- fra Aidt Forsamlingshus til koncert med Bibbi og Snif.

 

433. Eventuelt – herunder fastsættelse af dato for kommende møder

 

 

 kr. 115.000

 

Underskudsdækning på 10.000 kr. bevilget.

 

 

 Underskudsgaranti på 16.000 kr. bevilget.

 

Tilskud på 2.500 kr. bevilget.

 

  Tilskud på 1.500 kr. bevilget.

 

 Der gives afslag, da vi efter tre forsøg stadig ikke har modtaget en korrekt ansøgning 

 Underskudsgaranti på 5.000,- kr. bevilget.

 

 Underskudsdækning på 20.000 kr. bevilget.

 

 Underskudsgaranti på 7.000 kr. bevilget.

 

 

 Underskudsgaranti på 4.000 kr. bevilget

 

 

 Næste møde afholdes 20.04.2017

 

 

 

 

 

434. Aktuel økonomisk oversigt

 

435. Voldby Borgerforening søger om underskudsgaranti på max. 7000 kr. til kunstprojekt.

 

436. Retroworlds Venner søger om tilskud på 3500 kr. foredrag med besøg af Kurt Leth.

 

437. Hvad er KS´s opgave. Oplæg ved Thorkild.

 

 

438. Budgetansøgning til 2018.

 

439. Projekt vedr. kursus for foreningsbestyrelser og andre, omkring ansøgninger til projekter. Thorkild har aftalt med Anders Bjerggård at mødes med landsbyrådet den 1.6. for at fortælle lidt om KS og de muligheder vi tilbyder - og Lone Nielsen fra Frivillig Favrskov foreslår at vi opretter et kursus. Der er sidste ansøgningsfrist netop den 20. april.

 

 

440. Eventuelt – herunder fastsættelse af dato for kommende møder

 

 

441. Aktuel økonomisk oversigt

 

442. Velling Forsamlingshus søger om tilskud på 5.000,- kr. og underskudsdækning på 10.000 kr. til sommerfest med indvielse af nye faciliteter

 

443. Søften Musik og Foredragsforening søger om underskudsdækning på 5.000,- kr. til koncert med Peter Viskinde

 

444.  Foreningen Norden søger om underskudsdækning på 1.385,40 kr. til foredrag i forbindelse med 100 året for Finlands selvstændighed.

 

445. Eventuelt – herunder fastsættelse af dato for kommende møder

 Udenfor Dagsorden. 

Til en pludselig opstået mulighed for at etablere en Sommerskole for unge musikere med tilknytning til garde og brassband er bevilget kr. 15.000 kr Sommerskole er på initiativ af Hinnerupgarden. Afholdt med stor succes 3-5 august i Søften Kultur- og idrætscenter

 

 

 

446. Aktuel økonomisk oversigt

 

447. FOF Favrskov søger om underskudsdækning på kr. 3.244,- i forbindelse med foredrag med Mich Vraa

 

448. Retroworlds venner søger om tilskud på kr. 3000,- i forbindelse med foredrag af Ove Dahl over emnet alt det vi glemmer.

 

449. Favrskov som Spil Dansk kommune 2017 - orientering om årets tilbud i kommunepakken v. Aksel

 

 

450. Eventuelt

 

 

450. Aktuel økonomisk oversigt

 

451. Kunstudstillinger i Voldum-Hallen søger om tilskud på kr. 1.000,- til musik til jubilæumsudstilling.

 

452. Kunstudstillinger i Voldum-Hallen søger om tilskud på kr. 1.500,- til musik til nytårsfernisering.

 

453. FOF Favrskov søger om underskudsdækning på kr. 7.100,- til foredrag med Lykke Friis.

 

454. FOF Favrskov søger om underskudsdækning på kr. 2.592,- til aften med The Blackbirds.

 

455. Røgen Forsamlingshus søger om tilskud på kr. 8.000,- til børnekoncert med bandet AB/CD.

 

456. Orientering om Spil Dansk

 

457. Eventuelt

 

 

458. Aktuel økonomisk oversigt

 

 

 

459. Hinnerup Brass Band søger om underskudsgaranti på 8.500,- kr. til nytårskoncert.

 

 

460. Laurbjerg Kirke og Laurbjerghallen søger om underskudsgaranti på op til 21.600,- kr. til fire foredrag i 2018. 

 

 

461. FOF Favrskov søger om underskudsdækning på kr. 3.000,- kr. til musikalsk arrangement med Susanne Bie.

 

462. Musikudvalget i Haurum søger om tilskud på 6.200,- til koncert med Tamra Rosanes.

 

463. Foreningen Norden søger om underskudsdækning på 1.750,- kr. til billedforedrag om Qullissat ved forfatter og journalist Søren Peder Sørensen.

 

464. Eventuelt

 

 

 Budget og regnskab gennemgået og taget til efterretning.

 

 

 Underskudsgaranti bevilget som ansøgt. Dog skal forplejning tages ud af budget og regnskab.

 

Der bevilges underskudsgaranti på 8.000,- kr. i forhold til det ansøgte minimum på 11.600,- kr. med opfordring til at søge tilskud flere steder.

 

 

Underskudsdækning bevilget som ansøgt.

 

 

 

Tilskud bevilget som ansøgt.

 

 

 Underskudsdækning bevilget som ansøgt.

 

 

 

Dato for næste møde 1. marts 2018. Repræsentantskabsmøde samme aften.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       .

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gennemgået

 

Underskudsgaranti bevilget.

 

Ansøgning afvist

 

Kort debat om KS’s rolle specielt i forhold til promovering af talenter støttet i.f.m. Spil Dansk

Budgetansøgning godkendt.

 

KS afventer resultat af mødet med Landsbyrådet den 1.6.

 

 

Næste møde fastsat til 7.6.2017 kl. 19.30

 

 

 

 

 Gennemgået

 

Ansøgning afslået, da vi ikke giver til byfester.

 

 

Bevilget som ansøgt.

 

Bevilget som ansøgt.

 

 

Ansøgningsfrist til næste møde 23.08.17

 

 

 

 

 

 

 

Gennemgået 

 

 

Beløbet bevilget som ansøgt.

 

Der bevilges underskudsgaranti på kr. 3000,-.

 

Se fanen Spil Dansk

 

 

 Nye mødedatoer: 23.10.2017 og 11.12.2017

 

 

Gennemgået 

 

Tilskud bevilget

 

Tilskud bevilget

 

 

Underskudsdækning bevilget

 

 Underskudsdækning bevilget

 

 Tilskud bevilget

 

Alle koncerter og arrangementer er på plads i forbindelse med SpilDansk ugenBudget og regnskab gennemgået og taget til efterretning.