Repræsentantskabsmøde annonce

Velkommen til

 Repræsentantskabsmøde i

Kulturelt Samvirke

 Inside Hammel, mandag den 4. 3.19  kl. 19.30

 Dagsorden iflg. vedtægterne er tilsendt medlemmerne, og kan ses på www.kultureltsamvirkefavrskov.dk

 Mødet indledes og sluttes med fællessang, som en god tradition og som oplæg til ALSANG 2020, der med SpilDansk og andre gode kræfter bliver et år med endnu mere fællessang.

 Mød op og hør nærmere om de mange muligheder for økonomisk støtte til arrangementer og gode ideer, der findes i Favrskov Kommune.

 Sædvanen tro byder vi på musikalsk underholdning. 

 I år er det trioen “Blue Rails”  - 2 guitarer, vokal og bas, der giver prøver på deres fortolkning af  Western-Blues inspireret musik.

 Alle er velkomne.